Marienlyst

NRK's ekperimentelle MOO "Marienlyst"

En MOO* er et tenkt sted beskrevet med ord, en virtuell virkelighet. Marienlyst er en virtuelle utgave av en liten del av byggene på Marienlyst. Her kan du vandre i gangene, treffe andre lyttere og seere, kanskje også noen av de som lager programmene, det er her de arbeider.

Marienlyst er lett å bruke. Hvis din internetforbindelse lar deg koble opp til andre maskiner med telnet, utfør telnet marienlyst.hiof.no 4242. Følg veiledningen og skriv "?" eller "Help".

Marienlyst er en slags "prøvesending". Den er ikke fast administrert, så det kan være vanskelig å få konto. Gjestekontiene lar seg bruke men de er begrenset i antall.

Marienlyst bruker LambdaMOO av Pavel Curtis fra Xerox PARC. Vi har prøvd å legge opp til bruk av norsk, men det vil finnes mye engelsk en lang stund enda.


Send oss dine kommentarer eller ønsker.

MOO: MUD, Object Oriented. MUD: Multi-User Dungeon.


19©95 NRK - Høgskolen i Østfold