NRK

19©95 NRK - Høgskolen i Østfold [english] [text]

Dette er sider fra NRK's første webserver laget av IT-avdelingen ved Høgskolen i Østfold i 1995-96. Sidene er arkivert her av historiske hensyn.

Andre arkiverte forsider:

NB! Ikke alle link virker.


media.hiof.no
www.nrk.no


(Oppdatert 20070918/BL)