Avdeling for
informatikk og automatisering, Høgskole i Østfold

Denne World-Wide Web serveren er et samarbeid mellom NRK's Internetgruppe og Avdeling for informatikk og automatisering ved Høgskolen i Østfold, Halden. Vår rolle er å bistå gruppen i undersøkelse og utvikling potensielle Internet-tjenester for NRK. Etter hvert som de forskjellige tjenestene modnes vil de bli overført til NRK's egen WWW-server på Marienlyst

The School of Computing Sciences at Østfold College, Halden.

This World-Wide Web server is a cooperative effort between the Internet group at the Norwegian Boradcasting Corporation (NRK) and the School of Computing Sciences at Østfold College, Halden, Norway. Our role is to help and advise the group in the exploration and development of potential Internet based services. As the various web-pages and services mature, they will be transferred to NRK's own servers.

Webveverne i Halden 1995


Medarbeidere ved Høgskolen i Østfold
Nils Olav Brandstorp Bekken,
Radionettet og Undervisningsradioen
Børre Ludvigsen,
Arkitekt og faglig veileder
Jon Arvid Løvstad,
Lille Lørdag, Radionettet, m.m.
Mona Kristin Holt
Radionettet
Halvor Kise jr.
Radionettet
I tillegg har Thomas Lundquist hjulpet med å sette opp Marienlyst og Erik Vasaasen bidratt med PERL-kode for 70-talls kameratenes diskusjonsforum.
290595 BL - Høgskolen i Østfold