UNINETT 2007

Mediedistribusjon - Erfaringer fra Høgskolen i Østfold

Bakgrunn

Avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold startet i for 30 år siden i 1977.

Avdelingens opprinnelige navn var EDB-avdelingen ved Østfold Distriktshøgskole. FOU-profilen fra starten av var "Portabel programvare". Programvare og data skulle flyttes mellom maskin- og operativsystem-platformer uten omskriving eller konvertering.

Denne profilen ble dyrket og dokumentert i avdelingens tidskrift PP-Nytt som i midten av 1980-årene ble utgitt i et opplag på 3500 eksemplarer. Det lille tidskriftet med en diskette som blir bært av en maur som logo innholdt som oftest artikler om utviklingsprosjekter, maskin og program som var i bruk eller testet ved avdelingen, relevante rapporter og artikler fra andre fagmiljøer og fagpressen.

I 1985 ble NTNFs støtte til PP-Nytt avsluttet, overgang til salgstidskrift ble aldri noen suksess. Modula-2 ble omhandlet i oktober-nummeret, avdelingen hadde kjøpt sin først Apple Lisa året før som kjørte Small Talk og utviklet programvare for våre første 128k Mac'er. PP-Nytt led en sakte død på en BBS i Halden.

I 1990 startet avdelingen et 3.års-studie i "multimedia". Studiet konsentrerte seg om applikasjoner og metoder for formidling av bilder, video, lyd og tekst. Da ØDH kom på nettet gjennom UNINETT's "Samson-prosjekt" fikk alle 3-klassingene (som hadde fått e-post konti året før) anledning til å bruke nettet som multimedia formidler.

 
Tidligere prosjekter

Avdelingen startet tidlig med formidling av kulturell multimediainformasjon. Først brukte vi vanlige ftp-servere, så "Gopher" og i 1993 satt vi opp vår første web-server.

 • Al Mashriq

  Denne multimediaserveren startet som ftp-server på en Cray-maskin i Sveits administrert fra Halden i 1992, og ble snart flyttet hjem til en http-server. Denne rommer ca. 100 000 dokumenter, har ca. 60 000 oppslag i døgnet og toppet 900 000 i juli 2006.

 • Hjemme på nettet

  Dette tidlige hjemmekontoret i Fredrikstad fikk en fast 64 KB/ps linje av Telenor i 1993. Det var Ethernet i 3 etasjer, videokonferansesystem mot studentene i Halden. Egen webserver ble startet 18. desember og presentert ved den første WWW-konferansen på CERN i 1994.

 • CU-SeeMe

  Videokonferansesystemet som startet vårt prosjektsamarbeid med UNINETT. På UNINETT '94 var åpningspresentasjon en samtidig videokonfaranse mellom Norge, USA, Tyskland, Japan og Australia.

  I 1997 ble CU-SeeMe brukt da statsministeren vår på "samråd" på Lillehammer.

 • UNINETT

  Etter UNINETT '94 satt vi opp et multimedia veiledningssenter ved ØDH. Det ble driftet flere CU-SeeMe speil som ble virtuelle møtesteder for mennesker som ville eksperimentere med nettets sosiale muligheter. Vi hadde brukt CU-SeeMe til å strømme NRK's sendinger fra Lillehammerolympiaden og etterhvert strømmet vi faglige konferanser og faste kanaler som NASA Select TV for UNINETT. Målet var å skaffe mulitimediainnhold in nettet. NRK's faste rikskanaler i radio og TV ble snart en del av dette innholdet.

 • NRK

  Etter noen samtaler med NRK's Rolf Branderud på en konferanse her på NTH i 1995, startet vi et langt samarbeid med almenkringkasteren.

  NRK's første webserver "bodde" i Halden et års tid før den flyttet til Marienlyst, etterfulgt av en rekke programprosjekter og nye internettjenester.

Nåværende prosjekter

Oppdraget med å skaffe UNINETT-brukere mest mulig multimedia til høyest mulig kvalitet i Uninettet har gitt oss anledning til å utvikle tjenester og tilegne oss erfaringer med multimediastrømmer av høy kvalitet både teknisk og innholdsmessig. Hovedfokus er anvendelse av tilgjengelige løsninger, åpne standarder og full tilgjengelighet.

media.hiof.no er blitt et samlested av ankerpunkter og dokumentasjon for pågående prosjekter.

 • NRK på Nett

  Her kringkaster vi alle rikskringkastingens kanaler (bortsett fra lokalsendingene) i MPEG og OGG i varierende kvalitet og transportmåter.

 • VoP

  Video over IP er en software VCR som erstatter analog koax ved HiØ.

 • NFI

  I samarbeid med UNINETT og HIØKOM har vi utviklet et system for formidling av film over nettet i åpneformater for Norsk Filminstitutt med bibehold av opphavsrettsbeskyttelse.

  Videre arbeider vi med UNINETT og Norsk Filminstitutt for formidling av film i høykvalitet til digitale cinematek over hele landet hvor sanntids interaktive videokonferanser inngår. Som verktøy tester vi nå Access Grid som vi også planlegger å bruke i fjernundervisning.

Fremtidige prosjekter

Streamingprosjektene ved avdelingen har vært grunnlag for en rekke tjenester som brukes av ganske mange både i Uninettet og utenfor. Loggene for MP3- og Ogg-strømmene de siste sju dager viser: 120 815 streamingsesjoner, 11 376 unike IP-adresser, 85% bruker MP3, 15% bruker Ogg og normalt ca. 1000 samtidige lyttere midt på dagen. Vi fører ikke statistikk over overført datamengde, men med et snitt pån 500 samtidige 128 kbit-strømmer gir en total på rundt 650 GB pr. døgn.

 • NRK på Nett

  Vi ønsker ikke å være "alibi" for NRK's eksklusive WMA/WMV i all tid. Planen er å overføre kringkasting av radio i åpne formater til Marienlyst i ikke alt for fjern fremtid slik at vi kan konsentrere oss om utvikling av nye tjenester for radio og TV. Vi ønsker bl.a. å bruke høyest mulig kvalitet, transkode for flere platformer og arbeide med metadata for strømmene.

 • NFI

  NFI's cinematek med tilhørende digitale formidlingsmåter har stort potensiale for UNINETT-brukere ikke minst som faglig innholdskilde i undervisningen, spesielt med tanke på arktivert norsk film og smal film. Vi vil arbeide for utvikling av "pakkesystemer" for mindre cinematek i UH-sektoren som også kan bidra til tilgjengeligjøring av enkel programvare for sanntids videokonferanser og fjernundervisning.

 • Stortinget Når det Passer

  Stortinget når det passer er i ferd med å bli installert hos Stortingets IKT-tjeneste. Når drift av systemet opphører hos oss vil vi fortsette å arbeide med innhold fra Stortinget. Bl.a. ser vi HDTV, publisering av saksinformasjon, interaktive høringer, innhold til små (og store) platformer, og arkivering som fremtidige utviklingsområder.

 • UNINETT

  For fremtiden tenker vi oss multimediaprosjekter med to typer fokus:

  Kortsiktig nytteverdi for brukerne:

  • Informasjonspakker som omhandler tjenester i Uninettet.
  • Interaktive cinematek for undervisning og underholdning.
  • Systempakker som kan implementeres lokalt fra enkel implementering av multicast for å ta imot strømmer til VoP, AccessGrid og SNDP.

  Langsiktig FOU-prosjekter:

  • Interaktiv deltagelse i seminarer, debatt f.eks. Stortingets høringer eller lokaldemokrati.
  • Massive arkiveringssystemer av kulturell multimediainformasjon.
  • Dynamisk skalerbare strømmer i åpne formater.

Erfaringer

 • Teknologi

  Infrastruktur, praktiske løsninger, åpne formater, tilgjengelighet. Unicast multicast.

 • Formater

  RA, WMA/WMV, QT, MPEG, OGG, FLAK, (patenter, eierskap) Program spiller ingen rolle, data gjør. Arkivering (Stortinget).

 • Samarbeid

  Langtids FOU, UNINETT, Stortinget, NRK, studenter, assistenter.

 • Dokumentasjon

  Dårlig publisering, media.hiof.no, Sourceforge, CC

 • Innhold / Interaksjon

  Norsk (NRK) innhold er bra, men fremdeles laget for 1-veis komm. YouTube er greit, antyder en slags interaktivitet, men fremdeles 1-veis i karakter, og hvem eier?. Hvor og hva er interaksjon? Vil AG og multicast hjelpe? Hvordan påvirker innholdets karakter teknologien?


Last modified: Wed Dec 5 23:28:42 2007