Mediekritikk

Mastergradskurs - design av digitale omgivelser - vår 2010 - Høgskolen i Østfold

Samlinger: Tirsdager 0900 - 1200 D1-015

Les kurslitteraturen i følgende rekkefølge og møt forberedt til å redegjøre for og drøfte innholdet.

Informasjon og ressurser:

Last modified: Fri Feb 5 14:22:02 2010