[Kursbeskrivelse]    [Oppgaver]    [Studenter]    [Ressurser]
 
 January 2003
 M Tu W Th F
    1 2 3
 6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

 February 2003
 M Tu W Th F
       
 3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

  March 2003
 M Tu W Th F
       
 3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

  April 2003
 M Tu W Th F
  1 2 3 4
 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30

   May 2003
 M Tu W Th F
     1 2
 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

   June 2003
 M Tu W Th F
 2 3 4 5 6
 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30

Design av digitale omgivelser

Digitale media har allerede bidratt med omfattende forandringer i den måten vi formidler kunnskap og underholdning. De påvirker ikke bare den måten vi kommuniserer på, men øver dyp innflytelse på økonomisk og politisk tenkning. Slike formidlende teknologier er fremdeles i tidlige utviklingsstadier, dårlig tilpasset såvel innholdets karakter som brukernes behov. Utforming og design av de bærende dokumenter og formidlende omgivelser i fremtidens digitale media blir en stadig større og mer kompleks utfordring i faget.

Design av digitale omgivelser omfatter studier i og kreativ organisering av teknologiske og humanistiske ressurser for mennesker og maskiners læring og formidling av kunnskap. Spesialiseringen er basert på moderne kommunikasjonsmetoder, datateknologi og elementer fra andre tekniske og humanistiske fag.

Kurset

Kurset blir fordelt over 3 emner:

 • Design metoder (9 jan - 13 feb)
 • Epistimologi og læring (20 feb - 27 mars)
 • Teknologikunnskap (3 apr - 22 mai)

Disse sidene

Disse sidene vil fungere som huskelapper og notater til kurset og består i stor grad av en journal av det som skjer i samlinger, studentenes arbeid og ressurser som kan brukes i kurset.


Last modified: Fri Jan 17 10:44:41 2003 / BL