DMPRO UNDERSØKELSE 2012

Resultater fra undersøkelse blandt avgangskullene 2008-2011 i Digital Medieproduksjon.

71 forespørsler utsendt 20120130 - 6 epost adresser spratt - Purring utsendt til 55 20120217

21 svar frem til 20120228 (32%)

Alle svarene med kommentarer ligger her.

Nøkkel til svarenes filnavn;
m = mann k = kvinne i = fremmedspråklig

Følgende spørsmål ble stilt:

  • Hvordan tjener du til livets opphold idag?
  • Hvor fornøyd er du med din utdannelse fra HiØ?
  • Hvor sansynlig er det at du vil anbefale en venn eller familiemedlem å ta samme utdanning?
  • Undervisningens kvalitet.
  • Kursenes relevanse for fagfeltet.
  • Faglig veiledning.
  • Medstudenters faglig dyktighet.
  • IT-Avdelingens faglige status.
  • Utdannings relevanse og nytteverdi for deg.

Last modified: Wed Jun 7 10:30:59 2017 - Børre Ludvigsen