HiØ/IT - ITM10715 -Studio I - Vår 2016

BETINGELSER

Emnebeskrivelse ITM10715

Generelt:

 • Alle leveranser skal skje individuelt på studentens websider på ask.hiof.no
 • Alle innlevering skal være i åpne dataformater. (Se DIFIs referansekatalog her)
 • 85% registrert tilstedeværelse i forelesninger som arbeidskrav
 • Studentene skal oppsøke veiledning regelmessig i grupper som angitt på studentlisten her.
 • Kurslitteratur: Digitale Medier, Hannemyr, Liestøl, et.al., Universitetsforlaget, 3. utg. 2015
 • All tekst skal leveres i UTF-8 enkoding.
 • Alle innkallelser, beskjeder, tips, og opplysninger skjer med epost - les epost minst én gang hver dag.

Emneliste:

 • En selvvalgt episode fra boken Flatland, A Romance of Many Dimensions av Edwin Abbott Abbott
 • Lov om opphavsrett (Åndsverkloven)
 • Operativsystemet UNIX
 • En personprofil av én av de følgende:
  • Vilhelm Bjerknes
  • Julian Assange
  • Edward Snowden
  • Jon Bing
  • Douglas Engelbart
  • Theodor Holm Nelson
  • Vannevar Bush
  • Jürgen Habermas
  • Marshall McLuhan
  • Ada Lovelace
  • Marvin Minsky
  • Charles & Ray Eames
  • Charles Babbage
  • Ken Thompson
  • Herman Hollerith
  • Norbert Weiner
  • Claude Shannon
  • Alan Turing
  • Grace Hopper
  • Konrad Zuse
 • Kybernetikk
 • Informasjonsteori
 • Ballistikk
 • "The Social Security Act, 1935"
 • Fritz Lang og "Metropolis"
 • Digitale humaniora
 • Robotisering
 • "High frequency trading"
 • Robotisering

ask.hiof.no

Hver students nettsted på ask skal ha følgende filstruktur:

 • ~/htdocs/studio1/
 • ~/htdocs/studio1/del1/
 • ~/htdocs/studio1/del2/a/
 • ~/htdocs/studio1/del2/b/
 • ~/htdocs/studio1/del3/

... og evt. underliggende kataloger for hver del.

Delkatalogene i denne strukturen vil bli sperret etter hver innlevering. Finnes ikke katalogen, blir innleveringen regnet som ikke levert og karakter for delleveransen satt til F.

LEVERANSER

DEL 1

Et essay på 2000 ord omkring et tema valgt fra emnelisten til venstre. Hver gruppe velger ett emne, og hver student i gruppen skriver et eget essay som leveres på studentens websider i vanlig tekst format (.txt) eller som et html dokument.

Essayet skal underbygges med referanser og skrives i en akademisk form.

Innleveringsdato: 18/2

DEL 2

Hver gruppe velger det best egnede essayet blandt gruppens medlemmer og formidler den i to former:

 • Én utgave hvor budskapet er formidlet med bilder og eller grafiske diagram, tabeller, kart, tegninger, o.l.. (Innleveringsdato: 17/3 i mappen ~/htdocs/studio1/del2/a/)
 • Én utgave hvor budskapet formidles i valgfritt medium såsom animasjon, lyd (dokumentar), eller video. (Innleveringsdato: 21/4 i mappen ~/htdocs/studio1/del2/b/)

Hver student leverer gruppens utgaver på sitt eget nettsted på ask.hiof.no.

DEL 3

24-timers hjemmeoppgave over ett eller flere spørsmål fra kurslitteraturen.

Oppgaven vil bli sendt ut som epost til students epostadresse ved HiØ og lagt ut på denne siden 24 timer før innlevering.

Oppgavespørsmål del 3 her

Innleveringsdato: 28/4

STØTTE

Støtteforelesninger

 • Skriving og etterrettelighet
 • Filflytting
 • HTML/HTTP
 • UNIX (permissions, ls, cd, mv, rm, mkdir, etc.)
 • Bilder og grafikk
 • Lyd og akustikk
 • Opptak og redigering
 • Scanning og OCR
 • Opphavsrett
 • Animasjon

Veiledning

Det er studentens eget ansvar å oppsøke veiledning for rutinemssig statusoppdatering og for hjelp til problemløsing.

Litteratur

 Kurslitteratur (pensum):

 Hannemyr, Liestøl, et.al.
 Digitale Medier
 Universitetsforlaget, 3. utg. 2015
 (finnes i bokhandelen)

 Anbefalt litteratur:

 Charles and Ray Eames
 A Computer Perspective, Backround to the Computer Age
 Harvard University Press, 1990
 ISBN 978-0674156265

 Berit Hedemann
 Hør og Se
 En Håndbok i Billedskapende Radio
 Cappelen Damm, 2006
 ISBN/EAN: 9788271472948

 William Strunk
 The Elements of Style
 (forskjellige utgaver se
 gutenberg.org)
 Finnes også i bokhandelen

Ressurser

Gode eksempler på personprofiler finnes her

Bruk bibliotekets bøker og artikler i bibliotekets artikkeldatabaser som kilder. (Wikipedia og Store Norske Leksikon er ikke tilstrekkelig.) Bøker fra vårt eget og andre bibliotek kan bestilles gjennom bibliotekets websider her.

Andre ressurser her

Registreringsskjema for tilstedeværelse her.

Liste over studenter, tilstedeværelse, og innleveringer her.


It-avdelingen, Høyskolen i Østfold © B. Ludvigsen - Last modified: Wed Apr 27 15:53:51 2016