Leveranser

Minimum 85% tilstedeværelse (arbeidskrav for vurdering av innleveringer) - Tilstedeværelsesliste er linket til ukenummer

Innleveringer skjer i uke 37, 43, og 47

Etternavn Fornavn Side Emne 34 35 36 37 L 38 39 40 41 42 43 L 44 45 46 47 L %
Førland Espen Berntsen espenbf Mikroklima X X X X L X X X X XL X X X XL 92.8
Gabrielli Emil Granrud emilgg Infografikk X X ok X L X X X X X XL S X X XL 100
Geiger Johannes Michael johannge Time-lapse X X X X l X X X X X XL X X XL 92.8
Jørgensen Marte martejo Digitalfotografi X X ok X L X X X S X XL X X X XL 100
Karlsen Ann-Charlott Beatrice ackarlse Brettspill X X X X L X X X X X XL X X XL 92.8
Kassen Ola olak Video overlays X X X X L X X X X X XL X X X XL 100
Lunde Bjørn Arild bjornl Time-lapse X X X X L X X X X X XL X X XL 92.8
Lunde Milly Maria Amsell mmlunde Stop motion X X X X L X X X X X XL X X X XL 100
Persen Ruben With rubenwp Time lapse X X X X L X X X X X XL X X XL 92.8
Rønningen Tobias tobiasr Stop motion X X ok X L X X X X XL X X XL 85.7
Sandbæk Erika erikas Digitalfotografi X X ok X L X X X X XL X X X XL 92.8
Rumie Christofer Adrian chrisaru Geo-animasjon X X X X L X X X XL
Hussein Sacid Yusuf sacidyh Infografikk X X X X L X X X ok (il)
Turøy Daniel Rodriguez danielt Lyd-kunst X X X X L X X X (il)Last modified: Fri Nov 20 13:51:29 2015