STUDIOFAG 2 - HØST 2015

 

KURSETS MÅL OG MENING:

Kurset består i forfatting, formgiving, produksjon, og visualisering av et gitt emne gjennom ett semester.

Målet er å lære ved å lage.

Kurset gjennomføres som en individuell arbeidsoppgave under veiledning.

Studenten velger ett emne fra listen nedenfor og avtaler omfang og avgrensing med veileder.

Arbeidsprosjektet er inndelt i tre faser. Hver fase innleveres i henhold til datoene angitt på studentlisten nedenfor, blir karaktersatt umiddelbart. Endelig karakter blir gjennomsnittet av disse.

Alle delprosjekter skal leveres på studentens webområde på ask.hiof.no i mappene ~/htdocs/studio2/fase1 fase2 og fase3

Fasenes innhold fastsettes i en organiseringsplan som fremlegges senest 2 uker fra semesterstart og kan bestå av 2 eller flere av følgende deler:

Fase 1: Organisering

 1. Planlegging
 2. Forsking
 3. Forfatting
 4. Formgiving

Fase 2: Forfatting, produksjon, visualisering

 1. Forfatting
 2. Formigiving
 3. Produksjon

Fase 3: Dokumentasjon

 1. Produksjon
 2. Visualisering
 3. Bruksanvisning
 4. Analyse

 

 

KURSET

 • Emnebeskrivelse (link)
 • 4 timer i studio med veiledning
 • Fredager 10 - 14 i D1-052
 • Arbeidskrav 85% tilstedeværelse
 • Gyldig fravær skal dokumenteres
 • 3 karaktersatte prosjektinnleveringer
 • Individuelle inleveringer
 • Husk egenerklæring
 • Les epost @hiof.no
 • Opphavsrett skal respekteres
 • Manglende backup er ingen unnskyldning

 

RESSURSER

 • Emneansvarlig: Børre Ludvigsen
 • Veiledere: Geir Strøm og Børre Ludvigsen
 • Maskinressurser, software, hardware
 • Hvordan skrive (link)
 • Makerspace
 • Utlånsutstyr
 • Hvordan bruke nettet
 • Åpne formater
 • Sikkerhet: Tenk før du klikker, beskytt passordet ditt, beskytt mobiltelefonen din, ta sikkerhetskopi.
 • Ressursliste (link)

PROSJEKTENE:

 • Arbeidskrav, valg av emne, gjennomføring
 • Litt om arbeidsvaner, veiledning, forelesninger, og gjennomføring
 • Om prosjektemner som kan spenne fra teori til teknologi
 • Emneliste (link)
 • Ta med blyant, papir, og TP-kabel
 • Alle innleveringer skjer på ask.hiof.no i åpne formater
 • Mappene ~/htdocs/studio2/fase1 osv. er opprettet til formålet

 

1. FORFATTERSKAP

 • Bruk og analyse av tekst og tall
 • Helst ett gjennomgående prosjektemne
 • Skriving, fortelling, rapportering, forklaring
 • Akademisk kvalitet, etterrettelighet
 • Opphavsrett, ISBN, referanser
 • Innhenting av data, tekstanalyse

2. VISUALISERING

 • Dokumentasjon
 • Formidling med grafikk
 • Kart
 • Visualisering av store datamengder
 • Visualisering av sensordata
 • RFID / QRcodes / Barcodes
 • Gnuplot

3. FORMGIVING

 • Formgiving (design) av digitale omgivelser
 • Planlegging .dot (link)
 • Prosjektering
 • Dokumentasjon
 • Erfaringstilbakeføring

4. PRODUKJSON

 • Produksjonsverktøy
 • Prosjektering
 • Making
 • Ferdigstillelse
 • Leveranser
 • Tidsstyring
 • Ressursplanlegging

STUDENTER


Last modified: Fri Oct 2 15:29:53 2015 - BL