ITM10709 000 Studiofag


  [Emnebeskrivelse]   [Studenter]   [Ressurser]

  Studiofag 2010  Rom 55/56 Onsdager 0900-1500

  Obligatorisk fremmøte med minimum 80% tilstedeværelse
  Arbeidskrav: Innlevering av alle 5 oppgaver

  Læringsform: Prosjektarbeid, veiledning, presentasjoner og kritisk
         gjennomgang av oppgaver. Alle oppgaver er
         individuelle.

  Uke  Tema    Arbeid

  34   Skriving  - "vitenskapelig artikkel"
           - struktur
           - etterrettelighet
  35        - referanser
           - kildekritikk

            (Prosjektbeskrivelse - skriving)
    
  36   WWW    - egne faglige websider
           - html kode
  37        - oppdatering (filflytting)
           - struktur
  38        - organisering

            (Prosjektbeskrivelse - WWW)
    
  39   Bilder   - album
           - størrelser
  40        - mange filer
           - repetitiv generering av sider
  41        - funksjonalitet
     
            (Prosjektbeskrivelse - bilder)
    
  42   Lyd    - inteview
  43        - redigering
  44        - formater

            (Prosjektbeskrivelse - lyd)

    
  45   Alt samles - multimedia nettsider
           - design
  46        - organisering
           - alternative interface
  47        - testing/brukerundersøkelse

           (Prosjektbeskrivelse - samleprosjekt)


  Eksamen/vurdering - Mappevurdering leveres på avdelingens
            arkivserver frigg.hiof.no
            Frist: 3. desember kl. 1600
      

  KursevalueringLast modified: Wed Dec 1 15:04:15 2010