Introduksjonskurs Digital Medieproduksjon 2009

Kursbeskrivelser  •  Ressurser  •  Arbeid  •  Studenter  •  Wiki

Uke STUDIOFAG (Man)
(Tilstede og innleveringer)
TEKST OG MENING (Ons) DIGITALE VERKTØY (Fre)
(Innleveringer)
34 Startuke
35 Crash course: Introduksjon til DMPRO, nettbruk, filflytting, Mac OS X, mm.
36 Crash course: Startprosjekt: Multimodal formidling. Prosjekt og kritikk.
37 Etterrettelig skriving (oppgave) Platon og Greenaway, "Drikkegildet" og "The pillow book" Behandling av tekst
38 Innlevering og kritikk Sofokles og Vinterberg, "Oedipus Rex" og "Festen" Tekst, tall og encoding
39 Hypertekst og WWW (oppgave) "Rolandsangen" og "300" HTML
40 Egne websider Conrad og Coppola, "Heart of darkness" og "Apocalypse Now" HTTP
41 Innlevering og kritikk Borges og Ramis, "The garden of forking paths" og "Groundhog Day" Behandling av bilder
42 Bilder og lyd (oppgave) Greenaway, "Drowning by numbers" Behandling av lyd
43 Bilder og lyd Beineix og Tarrantino, "Diva" og "Pulp Fiction" Mange bilder (oppgave)
44 Innlevering og kritikk (oppgave) Starr, "Sex and the city" Bevegelige bilder
45 Video / animasjon / lyd Boyle, "Slumdog Millionaire" Streaming
46 Video / animasjon / lyd Crowther og Lynch, "Adventure" og "Wild at heart" Programmering / scripting
47 Video / animasjon / lyd Core Design og West, "Tomb Raider" og "Lara Croft: Tomb Raider" (evt. oppfølging av scripting)
48 Innlevering og kritikk Rockstar North, "Grand Theft Auto IV" Javascript
Kursevaluering Kursevaluering

Last modified: Thu Jun 10 12:12:24 2010 BL