Hjem    Kursbeskrivelse    Arbeid    Ressurser    Studenter    Kalender    FAQ

Undervisning: 2 x 2 timer en dag i uken, Kursstart 25/9 på Remmen kl 0900-1100 i Aud-Max. Veiledning på DMPRO-labben (D1-042) 1200-1400. Forelesere og veiledere: Børre Ludvigsen og Vanja Ohna

Kurset er inndelt i 2 løp, "Andvendt IT" og "Medier" som undervises annenhver uke.

Se siden for arbeid og kurskalenderen for informasjon om prosjekter og innleveringer.

 
ANVENDT IT
MEDIER
 
KURSSTART IT (25/9) (BL)
 • Orientering
 • Arbeidsmåter
 • Studiesteder
 • Praktisk
 • OS X (GUI / shell)
 • Verktøy
 • Digitale Medier
 • Personlig webside
 • scp / sftp / ssh / html
 • demo editor

Høgskolen disponerer en del utstyr såsom digitale fotografiapparater, videokameraer, lydopptaksutstyr, etc. Disse kan reserveres og lånes hos Hans Olav Bøe hos IT-Drift i etasje D0. Pass på å bestille utstyr i god tid før prosjektarbeid.

Natthimmelen over Granbakken 3. september 2006
 
MEDIEPROSJEKTERING (2/10) (VO)

 • Fortellinger i lyd og levende bilder
 • Filmspråk
 • Radiodokumentar
 • Prosjekt planlegging (grovplan, opptaksmanus, logistikk, sjekklister mm.)

 
DIGITALE OMGIVELSER (9/10) (BL)
 • Fagets historie
 • OS'er
 • embedded computing
 • (repetisjon)
 • editorer
 • HTML
 • Mail

 
MANUS (16/10 VO)

 • Fortellerteknikk for lyd og bilde
 • Manus og opptaksplan for eget arbeide med levende bilde
 • Manus og opptaksplan for eget lydarbeide

 
DIGITALE MEDIER (23/10 BL)
 • Formater
 • transport former
 • Åpne vs lukkede formater
 • Standarder / encoding
 • Binært, text
 • Text, tall, bilder, vektor, lyd, video
 • Strukturer, datasett, databaser, wrappers
 • Konferanseverktøy (iChat)
 • Streaming (media.hiof.no)

Videokonferanse, streaming Stortinget, utf-8 tekst

 
KAMERA (30/10)

 • Kamerateknikk
 • Innføring i bruk av videokamera
 • Lydopptak på film
 • Praktisk øvelse

 
ARBEIDSFORMER og DOKUMENTER (6/11 BL)
 • Documenter: typer, former og liv
 • Kilder or kildekritikk
 • Skriving, referanser, form
 • Språk, fortelling
 • Opphavsrett
 • Video og redigering
 • Digitalisering og formater


 @book{Honthaner2001,
   Author = {Eva Honthaner},
   Date-Added = {2005-04-28 14:40:14 +0200},
   Date-Modified = {2005-04-28 14:44:40 +0200},
   Edition = {3d},
   Isbn = {0240804198},
   Keywords = {film production},
   Publisher = {Focal Press},
   Title = {Complete Film Production Handbook},
   Year = {2001}}
 

	  
 

LYD (13/11 VO)

 • Lydteknikk
 • Innføring i bruk av opptaksutstyr
 • Praktiske øvelser

 
GRAFIKK og BILDE (20/11 BL)
 • Formater
 • Verktøy
 • Standarder
 • Å lage bilder
 • Bruk av bilder
Innlevering
  
 
CASEUKE (24-28/11 VO)

Teamarbeid - 100 timer. I grupper skal klassen totalprodusere et multimediearbeid.

 
EKSAMEN

"Mappevurdering" og skriftlig eksamen.

Siste innleveringsdag for mappe: 5.12.2008

Skriftlig eksamen fredag 5/12 (sjekk eksamensplan)

Sluttevaluering av kurset.

 
 

Last modified: Tue Feb 10 18:05:13 2009

Børre Ludvigsen