Hjem    Kursbeskrivelse    Arbeid    Ressurser    Studenter    FAQ

Undervisning: 2 x 2 timer en dag i uken, vekselsvis på Remmen og ved Medieparken. Kursstart 29/8 på Remmen kl 0800 - 1200 i Auditorium 5. Veiledning på DMPRO-labben 1300-1600. Oppstart ved Medieparken i Fredrikstad 5/9 kl . Arbeidsprosjekt ved Remmen: Arbeidsmappe på WWW som egne websider. Arbeidsprosjekt ved Medieparken: Et filmprosjekt. Forelesere og veiledere: Odd Kristian Hagen (Medieparken), Børre Ludvigsen, Andreas Knudsen, Kjell-Are Refsvik og Audun Vaaler (alle HIØ)
 
 
KURSSTART IT (29/8) (BL, AV, K-AR, AK)
 • Orientering
 • Arbeidsmåter
 • Studiesteder
 • Praktisk
 • OS X (GUI / shell)
 • Verktøy
 • Digitale Medier
 • Personlig webside
 • scp / sftp / ssh / html
 • demo editor

Studentene forventes å disponere en bærbar Apple Macintosh MacBook eller PowerBook G4 datamaskin og ha gjort seg kjent med maskinen og operativsystemets grunnleggende virkemåte før semesterstart. Detaljer på ressurssiden.
 

MEDIAPRODUKSJON (5/9) (OKH)

Velkommen til Medieparken og Fredrikstad. Omvisning i studio. Grunnbegreper innen film og media; hvem gjør hva? Vi ser på eksempler og diskuterer film. Team Medieparken

 
DIGITALE OMGIVELSER (12/9) (AK, AV)
 • Datamaskiner
 • OS'er
 • embedded computing
 • (repetisjon)
 • editorer
 • HTML
 • Mail

ThinkPad, Newton, Treo, RFID

 

PROSJEKTUTVIKLING (19/9)

Prosjektutvikling av medieproduksjoner, fra ide via finans til gjennomføring - Odd

 
MEDIER (26/9) (K-AR, AK)
 • Formater
 • transport former
 • Åpne vs lukkede formater
 • Standarder / encoding
 • Binært, text
 • Text, tall, bilder, vektor, lyd, video
 • Strukturer, datasett, databaser, wrappers
 • Konferanseverktøy (iChat)
 • Streaming (media.hiof.no)
"Innlevering" av Oppgave I - personlige websider.

Videokonferanse, streaming Stortinget, utf-8 tekst

 

(Klikk for manus.)

MANUS (3/10) (Odd)

Å skrive for film, basis dramatrugi, skriveøvelser.

 
ARBEIDSFORMER og DOKUMENTER (10/10) (K-AR, AK)
 • Documenter: typer, former og liv
 • Kilder or kildekritikk
 • Skriving, referanser, form
 • Språk, fortelling
 • Opphavsrett
 • Video og redigering
 • Kamerabruk
 • Digitalisering og formater


 @book{Honthaner2001,
   Author = {Eva Honthaner},
   Date-Added = {2005-04-28 14:40:14 +0200},
   Date-Modified = {2005-04-28 14:44:40 +0200},
   Edition = {3d},
   Isbn = {0240804198},
   Keywords = {film production},
   Publisher = {Focal Press},
   Title = {Complete Film Production Handbook},
   Year = {2001}}
 

	  
 

KARAKTERANALYSE (17/10)

Å skape karakterer - Odd

 
GRAFIKK og LYD (24/10) (K-AR, AK)
 • Formater
 • Verktøy
 • Standarder
 • Innlevering arbeidsoppgave
 • Lyd og lydredigering
Innlevering av Oppgave II - Personprofil.

(For å se modellen, bruk Cortonapå PowerMac og FreeWRL på Intel-Mac.)

 

PENGER (31/10)

ABC - budsjett (Are)

 
DATABEHANDLING (7/11) (AK, AV)
 • Programmering
 • Språk
 • Programmeringsformer
 • macroer
 • shellscripting
 • GUI-scripting
 on run
  display dialog ("Hello, World!" as text) buttons {"OK"}
 end run
    

Selekter, kopier, åpne AppleScript's "Script Editor", lim inn og trykk på "Run"!

 

DRAMATURGI (14/11)

Dramaturgi, med filmanalyse Nattsvermeren

 
INTERNET, World-Wide Web OG INTERAKTIVITET (21/11) (AV, AK, K-AR og Thomas Gramstad)
 • Utvikling
 • Standarder
 • GNU
 • IT er politikk
 • IETF
 • Webservere
 • Apache
 • Konfigurasjon
 • UseNet, Blogs, Wikier og shared work space

Gjesteforelesning fra EFN

Innlevering av Oppgave III - Hendelse.


GNU is not UNIX

 

(Dobbeltklikk?)

CASEUKE (27/11 - 1/12)

6 team - 100 timer. I grupper skal klassen totalprodusere et multimediearbeid på "spec".

 
Eksamen

"Mappevurdering" og 3 timers skriftlig eksamen.

Siste innleveringsdag: 11.12.2006

 
 

Last modified: Thu Nov 23 13:59:19 2006

Børre Ludvigsen