• Emnebeskrivelse

 • Samlinger / undervisning
 • Kurset gjennomføres som selvstudium med fastsatte samlinger og veiledning. Tid og sted etter nærmere innkalling.

 • Valge av emne

  Velg et emne som spisser kunnskap og kompetanse, ikke nødvendigvis ferdighet.

  Emne skal være valgt og godkjent innen 30. august. Valg av emne diskuteres med faglærer som også godkjenner.

 • Veiledning

  Om nødvendig - finn (og få godkjent) en veileder som kan emnet og som er villig til å avsette mer en minimalt med tid fordi emnet er interessant.

 • Rapportering

  Det skal skrives en 6000 ords vitenskapelig artikkel som redegjør for emnet og som drøfter det i faglig kontekst.

  Det skal rapporteres under veis (bl.a. ukentlig fremdrift), i valgfri form på studentens websider og som presentasjon i gruppen..

  Litt veiledning om oppgaveskriving.

 • Innlevering

  13. september: Abstrakt som beskriver valgt emne og hva som skal gjøres med det. 1 A4 side eller tilsvarende. Bibliografi over valgt kildemateriale og referanser.

  1. utkast rapport: 8. november

  Endelig rapport: 29. november

  Det anbefales at all skriftelig dokumentasjon skrives med LaTeX. (Se "LaTeX" på denne ressurslisten.)

 • Evaluering

  Bestått/Ikke bestått, minimum tilsvarende "C". (Karakterskala her)

 • Studenter:

  Studentene sender meg beskjed pr. epost om at de er påmeldt kurset og skal gjennomføre. Liste av kursdeltagere under, med link til hver students side for kurset.

  Liste over studenter

 • Arbeid:

  Studentenes websider for kurset skal inkludere:

  • Beskrivelse av valgt emne med abstrakt.
  • Navn på veileder
  • Progresjon
  • Valgte referanser / bibliografi
  • Rapportutkast
  • Endelig rapport

Last modified: Wed Aug 25 15:13:21 2010