• Emnebeskrivelse

 • Valge av emne

  Velg et emne som spisser kunnskap og kompetanse, ikke nødvendigvis ferdighet.

  Emne skal være valgt og godkjent innen 7. september.

 • Veiledning

  Finn (og få godkjent) en veileder som kan emnet og som er villig til å avsette mer en minimalt med tid fordi emnet er interessant.

 • Rapportering

  Det skal skrives en 6000 ords vitenskapelig artikkel som redegjør for emnet og som drøfter det i forhold til faget.

  Det skal rapporteres under veis (bl.a. ukentlig fremdrift), i valgfri form på studentens websider og som presentasjon i gruppen..

  Litt veiledning om oppgaveskriving.

 • Innlevering

  21. september: Abstrakt som beskriver valgt emne og hva som skal gjøres med det. 1 A4 side eller tilsvarende. Bibliografi over valgt kildemateriale og referanser.

  1. utkast rapport: 9. november

  Endelig rapport: 30. november

  Det anbefales at all skriftelig dokumentasjon skrives med LaTeX. (Se "LaTeX" på denne ressurslisten.)

 • Evaluering

  Bestått/Ikke bestått, minimum tilsvarende "C". (Karakterskala her)

 • Studenter:

  Studentene sender meg beskjed pr. epost om at de er påmeldt kurset og skal gjennomfør. Liste av kursdeltagere kommer her, med link til hver students side for kurset.

  Liste over studenter

 • Arbeid:

  Studentenes websider for kurset skal inkludere:

  • Beskrivelse av valgt emne med abstrakt.
  • Navn på veileder
  • Progresjon
  • Valgte referanser / bibliografi
  • Rapportutkast
  • Endelig rapport
 • Sluttevaluering av kurset - 2008


Last modified: Wed Oct 7 13:12:01 2009