DMPRO - ITM30307 000 Fordypningsemne (Høst 2008)

(Foreløpige sider.)

 • Emnebeskrivelse

 • Valge av emne

  Velg et emne som spisser kunnskap og kompetanse, ikke nødvendigvis ferdighet.

  Emne skal være valgt og godkjent innen 5. september.

 • Veiledning

  Finn (og få godkjent) en veileder som kan emnet og som er villig til å avsette mer en minimalt med tid fordi emnet er interessant.

 • Rapportering

  Det skal skrives en 6000 ords vitenskapelig artikkel som redegjør for emnet og som drøfter det i forhold til faget.

  Det skal rapporteres under veis (bl.a. ukentlig fremdrift), i valgfri form på studentens websider og som presentasjon i gruppen..

 • Innlevering

  22. september: Abstrakt som beskriver valgt emne og hva som skal gjøres med det. 1 A4 side eller tilsvarende. Bibliografi over valgt kildemateriale og referanser.

  1. utkast rapport: 7. november

  Endelig rapport: 28. november

  Det anbefales at all skriftelig dokumentasjon skrives med LaTeX-systemet.

 • Evaluering

  B/IB, tilsvarende "C". (Karakterskala)

 • Studenter:

  Studentene sender meg beskjed pr. epost om at de er påmeldt kurset og skal gjennomfør. List av kursdeltagere kommer her, med link til hver students side for kurset.

  Studenter

 • Arbeid:

  Studentenes websider for kurset skal inkludere:

  • Beskrivelse av valgt emne med abstrakt.
  • Navn på veileder
  • Progresjon
  • Valgte referanser / bibliografi
  • Rapportutkast
  • Endelig rapport
 • Sluttevaluering av kurset


Last modified: Tue Feb 10 18:00:50 2009