ITM10410 000 Digitale verktøy


 Uke 33 - 37 Se https://wiki.hiof.no/index.php/Digitale_Verktøy

   (Kurset er endret p.g.a. sykdom)


 Uke 38:  Behandling av bilder

    (http://abdallah.hiof.no/dmpro/intro-2009/digitale-verktoy/41-dv-innhold.html) 


 Uke 39: Workflow

    (Først litt om lossy / non-lossy kompresjon TIFF, PNG, DNG
    vs. JPEG, PNG, osv.)

    Så min workflow (som jeg sammenlignet med en tradisjonell
    fremkalling- og kopieringsprosedyre) med eksempler på
    alternative verktøy:

    RAW > DNG konvertering direkte fra DF-kort med Adobe DNG
    Converter til et "temp" directory.

    Rename bilder til dato_tid (jeg bruker exiftool andre verktøy
     kan brukes.)

    Flytt bildene til riktig plass i directory-strukturen
     (Jeg bruker ~/Pictures/images/2010/20100930_sted-innold/ f.eks.)
   
    Legg inn medtadata - minst sted og innhold.
     (Jeg bruker Houdah Geo, men LightRoom (LR), Bridge, Photoshop
     (PS) kan også brukes.)

    Sorter og luk ut uønskede bilder med ett "lysbrett" som LR,
    Bridge, eller Preview som gir oversikt. Preview og LR, eller
    Bridge sammen med PS, kan brukes for å justere farger,
    contrast, lage utsnitt, etc.

    Produser evt. bilder for web eller annen fremvisning fra LR,
    Brdige, Preview, etc..


 Uke 40: 20101007

    8/16 bits billedfiler
    alfa channel
    rgb/cmyk
    etc

    cameras (DSLR/RF/P&S) - chip sizes & types - lenses (135 equiv.)
    fotografiteknik: ISO / aperture / shutter speed / focus / FOV / lighting
    see and compose / subject matter / genres 


 Uke 41: 20101014

    Film / digital
    fargefilter
    Scanning film > workflow (spotting)
    (newton rings)
    
    using pictures in other programs (optimalisering)
    
    stereo / QTVR / slideshows (A - B) / animations


  Uke 42: 20101021

    Introduction to sound

    How to interview

    Sound formats

    Sound recording equipment


  Uke 43: 20101021 (PM)

    Redigering av lyd med Audacity.

    Oppgaver:

    1. Tekniske egenskaper ved lyd
  
     Lag noen minst 6 alternative lydfiler som illutsrerer lyds
     tekniske egenskaper amplitude (volum), frekvens, og
     reverberasjonstid (etterklang).
  
     Innlevering uke 43
  
    2. Stemningssettende lyd
  
     Lag 5 alternative "lydbilder" som illustrere lyds
     stemningssettende egenskaper.
  
     Innlevering uke 44
  
    Oppgavene skal innleveres på studentens egne websider på
    ask.hiof.no med en forklarende tekst til hver lydfil.


  Uke 44: 20101104

    Gjesteforelesning om lyd ved Harald Holone med oppgaver.


  Uke 45: 20101111

    Bevegelige bilder (Link)

    Arbeidsoppgave - en animasjon.


Uke 46: 20101117 (ONSDAG 17. November kl 0900)

    Gjesteforelesning ved Audun Vaaler om streaming av lyd og video.

    Arbeidsoppgave blir annonsert.


Uke 47: 20101124 (ONSDAG 24. November kl 0900)

    Gjesteforelesning ved Audun Vaaler om programmering og skripting.

    Arbeidsoppgave blir annonsert.

    Kursevaluering.Vurdering: mappeinnlevering 3. desember 2010


 OBS MAPPEINNLEVERING:

 Mappeinnlevering ved kursavslutning skal som tidligere nevnt skje på
 høgskolens arkivserver frigg.hiof.no

 Denne serveren, som administreres av Ted Sørlie, vil ha et eget
 område for hvert av kursene over hvor hver student leverer sin egen
 mappe.

 Innleveringsdato er senest 3. desember kl. 1600.

 Ted sender ut detaljerte instruksjoner om hvordan slik innlevering
 finner sted minst èn uke før fristen.

 Dere kan også se hvordan innlevering har funnet sted tidligere ved å
 besøke frigg.hiof.no Spørsmål til Ted kan rettes til
  som har kontor hos IT-drift i det sørøstlige
 hjørnet av etasjen under informatikkfløyen.

 Den innleverte mappen skal ha èn hovedside med tydelige link til
 alle oppgavene og evt. annet material i hvert av kursene slik at det
 er lett for sensor å få oversikt over innleveringene.


For eventueller klager på vurdering av kurset, les:

 http://abdallah.hiof.no/dmpro/intro-2008/eksamensbesvarelser.txt- Børre Ludvigsen (vikarlærer)Last modified: Wed Dec 1 15:06:00 2010