Hjem    Kursbeskrivelse    Arbeid    Ressurser    Studenter    FAQ    KALENDER
 
Litteratur:
  Gunnar Liestøl og Terje Rasmussen
  Digitale medier; en innføring
  2. Utgave
  Universitetsforlaget 2007
  ISBN 9788215011516

  Howard Rheingold, "Tools for Thought; the history and future of
  mind-expanding technology"
  The MIT Press, Boston, 2000
  ISBN-13: 978-0-262-68115-5
  (Tools for Thought på Abdallah)

  Berit Hedemann, "Hør og Se; en håndbok i bildeskapende radio"
  IJ-Forlaget, Krstiansand, 2006
  ISBN: 978-82-7147-294-8

  Ellen Lupton, "Thinking with Type : A Critical
  Guide for Designers, Writers, Editors, and
  Students", Princeton Architectural Press, 2005
  ISBN: 1568984480
 
Maskineri:

Studentene forventes å disponere en bærbar Apple MacBook datamaskin eller bedre og ha gjort seg kjent med maskinen og operativsystemets grunnleggende virkemåte før semesterstart. Avdelingen har forhandlet frem et tilbud på slike maskiner samt finansieringsordning. Detaljer om ordningen kan fåes ved hennedelse til Tore Petter Engen <tore.p.engen@hiof.no>.

Ellers disponerter avdelingen den programvare som er nødvendig for gjennomføring av kurset. Mer informasjon fåes hos IT-drift eller kursansvarlige.

 
 

Last modified: Sun Jan 12 15:45:50 2014

Børre Ludvigsen