Hjem    Kursbeskrivelse    Arbeid    Ressurser    Studenter    FAQ    KALENDER
 

1. Høgskolen i Østfold's avdelinger i Halden er samlet ved det nye høgskoleseneteret på Remmen som ligger på nordsiden av Riksvei 21 på vestsiden av Halden by. (Se kart)

2. Kurset er krevende og innebærer intensiv bruk av multimedia program. Studentene bør derfor disponere egen bærbar Mac Book eller bedre. Skolen har forhandlet frem et eget tilbud på egnede maskiner. Ta kontakt med avdelingens studieleder eller kontorsjef. Programvare holdes av høgskolen eller finnes på nettet. (Se ressurssiden)

3. Kurset utgjør 10 studiepoeng, dvs. 1/3 av semesterets arbeid. Undervisningen tar 3 timer en dag hver uke pluss veiledning. I tillegg kommer arbeidsoppgaver som skal innleveres i forskjellige formater. Noe blir digitalt og noe til utskrift.

4. Hovedkilden til hjelp og råd for selve det faglige i kurset fåes ved henvendelse til kursets lærere. (Det går fint å spørre lærere utenom undervisningstiden.) Mer generelle spørsmål om studier of studierprogresjon er det avdelingens studieleder som besvarer. Ellers er forkontoret behjelpelige med praktiske spørsmål og mye kan løses ved å bruke høgskolens websider.

5. Biblioteket og bibliotekets websider er den beste kilden for tilleggslitteratur. Biblioteket abonnerer på en rekke kilder for digitale utgaver av faglitteratur.

6. Det blir orientert om tilgang til høgskolens nett og sentrale IT-tjenester i orienteringsuken ved studiestart. (Se IT-Drifts egne websider)

7. Høgskolen er et akademisk lærested som har som mål å gi studentene grunnleggende kompetanse og kunnskap i sine valgte fagfelt som de kan bruke til videre læring for gradsgivende kvalifikasjoner for karriærer enten i næringsliv eller akademia.

Studentene ved IT-avdelingen skal trenes til å bli profesjonelle innen sitt fagfelt og skal kunne de verktøy som er nødvendige for å utvikle nye verktøy og omgivelser for behandling og formidling av informasjon i digital form.

De skal derfor oppnå en robusthet i omgang med et variert spekter av maskin- og programvare, slik at de raskt kan lære seg å arbeide i nye omgivelser uten å være avhengig av enkelte, navngitte og proprietære hjelpemidler.

De skal også trenes til å kunne bidra til den oppsamlede mengden av verktøy og hjelpemidler i åpne formater som i stor grad legges til grunn for såvell fritt lisensierte som kommersielle produkter.


 

Last modified: Sun Jan 12 15:46:25 2014

Børre Ludvigsen