Kursrapport og sluttevaluering Digitale Dokumenter 2014

Kurset ble gjennomført av Børre Ludvigsen, med Kjetil Østli, Sveinung Uddu Ystad, Kari Hesthamar og Hans Ole Hummelvold som gjesteforelesere. Hjelpelærer i faglærers fravær var Ragnhild Fjellro.

Kursets websider finnes her: http://abdallah.hiof.no/dmpro/digdok-2014/

Vurdering er i form av 3 timer skriftlig eksamen og innleverte mapper bestående av 4 arbeidsoppgaver.

I henhold til evalueringsresultatene, er studentene rimelig forøyde med kurset. De er imidlertid ikke spesielt flinke til å oppsøke veiledning og antall arbeidstimer de hevder å ha brukt er ikke særlig imponerende.

Studentene klaget over kurslitteratur fordi de måtte presentere, d.v.s. de ble tvunget til å lese under kursets gang, ikke bare pugge til eksamen.


Kurset er gjenomført med krav om 80% tilstedeværelse på 2 timers forelesning mandager og 2 timer avsatt hver onsdag til veiledning. Tilnærmet ingen studenter møtte til veiledning med den begrunnelse at de hadde "fri" [for andre forelesninger] den dagen.

Det er store sprik i studentenes oppfattelse av kursets innhold og vanskelighetsgrad. Manglende engelskkunnskaper er påfallende. Likeledes manglende forståelse for nødvendigheten av grunnleggende faghistorie.

27 evalueringsbesvarelser, 32 innleverte eksamen. De studentene som tok forelesningsnotater og leste kurslitteraturen fikk de beste karakterene, såvel på eksammen som arbeidsoppgavene.

Evalueringsbesvarelser her.


Last modified: Mon Sep 29 10:12:46 2014

Børre Ludvigsen