Hjem    Kursbeskrivelse    Arbeid    Ressurser    Studenter    FAQ    KALENDER
 
 

Forelesninger og veiledning

Forelesninger finner sted i rom D1-55/56 fra kl 1000 til 1100 hver mandag, med unntak av enkelte forelesninger. (Se kurskalenderen.)

Det tilbys 2 timer veiledning/trening i verktøy for de som ønsker eller trenger det, hver onsdag fra kl 1215 til 1400.

 

Oppgave TEKST (Innlevering uke 5)

Skriv en "fortelling" om noe som er viktig for andre, fortalt på en måte som reflekterer andres interesser og meninger om emnet på en overbevisende og etterrettelig måte. 3000-6000 ord eller tilsvarende fremstilt for lesing på trykk eller skjerm.

En "fortelling" i denne sammenheng kan være en artikkel, reportasje, redegjørelse, forklaring, o.l..

Tenk litt nøye på valg av emne. Det skal brukes i resten av oppgavene. (Les fremover.)

 
Oppgave ILLUSTRERT TEKST (Innlevering uke 9)

Fortellingen illustreres evt. fortelles med bilder og billedtekster.

Her er en anledning til enten å vise hvordan et budskap kan forsterkes med tillegg av bilder som illustrasjonsmateriale, eller hvordan et budskap kan forandres ved at det fortelles hovedsakelig med bilder som hovedbærer i tillegg til tekst.

 
Oppgave LYDFORTELLING (Innlevering uke 13)

Lag et 5-15 minutters lydprogram om emnet fra uke 3 - 5.

Programmet kan ha fri selvvalgt form (dokumentær, interview, debatt, reportasje, etc.). Husk at radio kan være et vel så sterkt medium som TV. Dere anbefales å høre på programmer av typen P2-dokumentaren, Brennpunkt, etc. Her gjelder det ikke å lage noe som er flashy og teknisk imponerende, men hvor innlevelse og metode bærer budskapet på en overbevisende måte fordi forfatteren kjenner stoffet.

 
Oppgave NETTJOURNALISTIKK (Innlevering uke 17)

Det samme emnet skal nå formidles i en nettjournalistisk form.

 
Arbeidskrav og Innlevering:

Arbeidskrav er 80% tilstedeværelse og innlevering av arbeidsoppgaver til rett tid.

Arbeidskravene må være oppfylt for å gå opp til eksamen.

Gyldig fravær er sykdom, som krever lege erklæring, og force majeure - som foreleser bestemmer.

Alle arbeidsoppgaver og prosjekter skal innleveres som innhold på den enkelte students egne websider på avdelingens arkivserver. (ask.hiof.no)

NB!

Alle websider skal skrives direkte i html-kode med en editor, IKKE med grafisk web-editeringsprogram.

Oppgavene skal leveres i åpne formater som PDF, RTF, PNG, JPEG, MP3, MPEG4, osv. på studentenes egne websider. (MS Word eller andre proprietære formater aksepteres ikke. Se DIFIs Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor).

NB!

Innlevering skjer seneste mandag i den uken som er angitt på kurskalenderen.

 
Vurdering:

3 timers eksamen, ingen hjelpemidler.

Mappeinnlevering (senest 5/5 kl 1600) bestående av 4 arbeidsoppgaver levert på dertil opprettet område på frigg.hiof.no etter instruksjoner mottatt i epost fra Ted Sørli.

NB! Husk på å melde opp til vurdering ("eksamen") OG å melde av dersom du ikke har tenkt å la deg vurdere.

 

Last modified: Mon Apr 28 10:38:22 2014

Børre Ludvigsen