Kursrapport og sluttevaluering Digitale Dokumenter 2013

Kurset ble gjennomført av Børre Ludvigsen, med Arild Johansen, Kari Hesthamar og Hans Ole Hummelvold som gjesteforelesere. Hjelpelærer i faglærers fravær var Ragnhild Fjellro..

Kursets websider finnes her: http://abdallah.hiof.no/dmpro/digdok-2013/

Vurdering er i form av 4 timer skriftlig eksamen.

I henhold til evalueringsresultatene, er studentene rimelig forøyde med kurset. De er imidlertid ikke spesielt flinke til å oppsøke veiledning og antall arbeidstimer de hevder å ha brukt er ikke særlig imponerende.

Studentene klaget over kurslitteratur fordi de måtte presentere, d.v.s. de ble tvunget til å lese under kursets gang, ikke bare pugge til eksamen.


Kurset er gjenomført med krav om 80% tilstedeværelse. 2-3 timers forelesning på tirsdag og tilsvarende 2-3 timers trening i nødvendige verktøy for de som har behov for det, på onsdag.

Det er store sprik i studentenes oppfattelse av kursets innhold og vanskelighetsgrad. Manglende engelskkunnskaper er påfallende. Likeledes manglende forståelse for nødvendigheten av grunnleggende faghistorie.

Innføring av nettjournalistikk var en nyttig utfordring som bidro til å heve alvorsnivået på dette studietrinnet.

Oppsøking av veiledning er meget lav. Neste år bør praksis med frivillige veilednings timer fortsette.

26 evalueringsbesvarelser, 34 oppmeldt til eksamen, 3 ikke bestått, og 2 ikke møtt.

Evalueringsbesvarelser her.


Last modified: Tue Sep 3 12:05:04 2013

Børre Ludvigsen