curriculum vitae

Personalia

Utdannelse
 • grunnskole: Trans-Arabian Pipeline Company School, Saida, Libanon. 1952-1959
 • gymnas: American Community School, Beirut, Lebanon. 1959-64.
 • høyere: School of Architecture, Kingston College of Art (Kingston Polytechnic, senere Kingston University), Kingston-Upon-Thames, England. 1964-1970.

Kvalifikasjoner
 • high school diploma - American Community School, Beirut, Libanon, 1964.
 • diploma in architecture, first class honors, Kingston Polyechnic, 1970.
 • medlem av Norske Arkitekters Landsforbund fra 1970.
 • 1. amanuensis fra 1990.
 • høgskoledosent fra 1994.
 • professor fra 1996.
 • professor emeritus fra 2016

Praksis
 • 1965 (juni-august): arkitekt mnal finn lillemoen, fredrikstad.
 • 1966 (juni-august): architect bernard lamb, riba, london.
 • 1967 - 1968: arkitekt mnal finn lillemoen, fredrikstad. (ett års pålagt praksis som del av arkitektutdannelse fra kingston school of architecture.)
 • 1970-72: faglig medarbeider hos arkitekt mnal finn lillemoen, fredrikstad.
 • 1972-1981: faglig medarbeider hos arkitekt aksel fronth, fredrikstad.
 • 1981-1982: faglig medarbeider hos arkitekt knut e. norrvall, fredrikstad.
 • 1982-1987: egen praksis tilknyttet arkitektfirma ludvigsen og norrvall, fredrikstad, (fra 1984, koppen, ludvigsen og norrvall).
 • fra 1988: medeier i arkitektfirma koppen, ludvigsen og norrvall, a.s., fredrikstad.
 • 1988-1989: 3 semestere som gjesteprofessor i informasjonsteknologi ved arkitekthøgskolen i oslo. deretter timelærer i to semestre.
 • 1990 ... ansatt som 1. amanuensis ved informatikk-avdelingen, østfold distriktshøgskole.
 • 1994 ... tilsatt som høgskoledosent i informasjonsarkitektur ved avdeling for informatikk, høgskolen i østfold (tidligere ødh)
 • 1996 ... opprykk til professor ved avdeling for informatikk og automastisering ved høgskolen i østfold.
 • 1997. 1 semester som gjesteprofessor for oppstarting av Digital Documentation Center ved American University of Beirut (AUB), Libanon.
 • 1998 ... professor II ved AUB
 • 2004 - 2005 Visiting scholar ved University of Chicago (CMES).
 • 2016 professor emeritus ved høgskolen i østfold

Hovedarbeider
 • planlegging og oppfølging av eneboliger og prosjekter innen sosial boligbygging hos arkitekt mnal finn lillemoen.
 • hos arkitekt mnal aksel fronth: ansvarlig medarbeider for formgivning og prosjektering av greåker kirke, tune; valen kapellkyrkje, kvinnherad; adventistkirken i tønsberg; landro kapell, sotra; skårer kapell, lørenskog; kjølberg kapell, borge og adventistkirken på jeløy, moss (alle mellom 1972 og 1980). faglig medarbeider ved planlegging og prosjektering av televerkets telestasjon i halden, 1977. øvrige løpende bygge+ og planleggingsoppgaver.
 • i samarbeid med arkitekt mnal knut norrvall: ansvarlig medarbeider for formgivning og prosjektering av mannskapsforlegninger for fbt ved trondenes fort, harstad. prosjektmaterialet er senere lagt til grunn for tilsvarende forlegninger ved høybuktmoen, andøya, trondenes og værnes.
 • i samarbeid med arkitekt mnal svein koppen, medansvarlig for utforming av forretningsbygget storgaten 10, fredrikstad.
 • som edb-konsulent for npa service og npa data a/s fra 1982 til 1988: hovedansvarlig for utvikling av byggebeskrivelsesprogrammet npa3420 og 3d-tegneprogrammet npag. medansvarlig i utviklingen av oppdrags-administrasjonsprogrammet npaadm. hovedansvarlig for kursvirksomhet, veiledning og opplæring for npas og npa data.
 • fra 1982: foreleser og kursleder i faglig edb-anvendelse og informasjonsteknologi for norske sivilingeniørers forening, eeu-kurs og særkurs ved arkitektavdelingen nth. gjesteforeleser ved østfold distriktshøgskole (edb-seksjonen), halden.
 • faglig veileder for studentprosjekter ved østfold distriktshøgskole (edb-seksjonen):
  • 1981-82 program for byggebeskrivelser (for npas).
  • 1982-1983 program for oppdragsadministrasjon (npas).
  • 1983-1984 grafiske tegnesystemer (npas).
  • 1984-1985 grafiske tegnesystemer (npas).
  • 1985-1986 elektroniske informasjonsdatabaser (npas).
  • 1986-1987 kunnskapsbaserte systemer (npas).
  • 1987-1988 grafisk ekspertsystem for arealplanlegging (kln- stenseth og grimsrud).
  • 1988-1989 edb og radiokommunikasjon (kln)
 • fra 1987: sensor og årlige gjesteforelesninger i informasjonsteknologi ved arkitektavdelingen, nth.
 • som konsulent hos kln:
  • veiledning i informasjonsteknologi for privatepraktiserende arkitekter.
  • innføring av personlige edb-anvendelser hos norsk byggtjeneste (administrative og grafiske).
  • utforming av ny produktkatalog og produktklassifiseringssystem for beslagco a.s.
 • som gjesteprofessor ved arkitekthøgskolen i oslo: innføring av alminnelig undervisning og opplæring i bruk av informasjonsteknologi.
 • som selvstendig konsulent siden 1990:
  • medansvarlig for norsk byggtjenestes fou-prosjekter byggevareinformasjon i planleggingsprosessen, byggevare-informasjon og norsk ba-næring og elektronisk informasjonsformidling for ba-næringen.
  • hovedforfatter av 2. utgave av norsk standard 3459 elektronisk overføring av prosjektdata.
 • ved informatikk-avdelingen, ødh (senere høgskolen i østfold):
  • utforming og gjennomføring av kurs i multimedia/informasjonsarkitektur varierende fra 2 til 10 vekttall pr. semester fra 1990.
  • utforming og veiledning av studentprosjekter.
  • utforming og gjennomføring av utveksling og samarbeidsprogram med høgskoler og universiteter i england, irland og usa.
  • deltagelse i det nasjonale multimedia forskningsprogrammet commedia med en multimedia fjernarbeidsplass.
  • ansvarlig for etablering, drift og vedlikehold av et eget ethernet med ip router, 6 maskiner (unix, mac og pc). prosjektet "hjemme på nettet" har egen ftp og www-server samt sanntids multimedia kommunikasjon (telekonferanse) systemer.
  • utforming og oppbygging av en distribuert multimediaserver for kulturell informasjon. fra sommeren 1994 flyttet til norge og videre bearbeidet som al mashriq (orienten).
  • forskning i informasjonsarkitektur og syntetisk rom.
  • deltagelse i oppbygging av avdelings interne datanett samt tilknytningen til uninett og internet. nettet består av ca 250 maskiner i et novell / unix / nfs net.
  • delaktig i utforming av avdelingens undervisningsopplegg som inkluderer omlegging av 1.års kursene til en mer problem-orientert undervisning, oppbygging av hovedfags undervisning og utforming av avdelingens satsing på "informasjonsarkitektur" som hovedprofil.
  • forelesninger og foredrag ved cern 1994 og 1995, nta-unik (universitetsstudiene på kjeller), luleå tekniske høgskole, linnkøpings universitet, nuk- trondheim, og i en rekke andre større og mindre sammenheng.
  • ansvarlig anrrangør for nik 93 (norsk informatikk konferanse) og uninett 94, den andre uninettkonferansen i norge.
  • initiativtager til dannelsen av isoc-no (internet society norway chapter).
  • utforming av nrk's første "sendinger" på internet i 1995 - nrk's www server, radionettet, undervisningsradioen og lille lørdag.
  • ansvarlig for Uninett's støttesenter for PC-basert sanntids multimedia kommunikasjon og kringkasting på internet 1994 ... idag.
  • samarbeid med american university of beirut i speiling og prosjekter for utvidelse av multimediaserveren al mashriq - 1996.
  • rådgiver i informasjonspublikasjon og nettverksteknologi for nur radio, al manar tv og al moqawama i beirut, libanon - 1997, 1999.
  • oppstarting og drift av digitial documentation center ved american university of beirut - 1997 - .
  • undervisning og veiledning av hovedfag-, senere mastergradstudenter i "design av digitale omgivelser" ved HiØ fra 2000.
  • utforming av studie og kursplan i "digital medieproduksjon" ved HiØ fra 2005.

Faglige Verv
 • medlem av ba-komiteens edb-utvalg (ntnf) fra 1983 - 1985.
 • medlem av komite for ns3459, 1984-1985 og 1987-1989 (2. utg.), 2001-2004 (3.rev.)
 • medlem av ntnf's aksjonsutvalg for cad/cam, 1985 - 1986.
 • medlem av byggefagrådets edb-utvalg fra 1987-1991.
 • medlem av ssb-prosjektets edb-utvalg fra 1987-1990.
 • medlem av edb-utvalget ved arkitekthøgskolen i oslo fra 1987 - 1990.
 • styremedlem i norsk byggtjeneste 1985 - 1993.
 • styremedlem i npa service 1988-1989.
 • medlem av hit-programmet (ntnf's handlingsprogram for informasjonsteknologi i ba-næringen) 1988 - 1990.
 • medlem av lokaliseringsutvalg for høgskolesenter i halden, 1991.
 • medlem av commedia styringsgruppe. (1992 - 1995)
 • medlem av studieplankomitee for multimediastudie ved oppland distriktshøgskole. (1993 - 1994)
 • rådsmedlem i efn (elektronik frontier norway) en organisasjon for elektronisk utrykksfrihet. (1995 - 1997)
 • medlem av styret i isoc-no (internet society norway chapter) (1995 - 1997)
 • diverse sakkyndige kommiteer for tilsetninger i UH-sektoren
 • sensor ved NTNU, UiO, NiL, HiF (UiT)

Studiereiser
 • delft university, nederland 1972 (conference on pneumatic structures)
 • technion, haifa, israel 1973 (conference on space structures)
 • finland 1974 - arkitektur, helsinki-området.
 • england 1975 (conference on space structures)
 • finland 1978 (nordisk tresymposium, helsinki)
 • england 1973/1975 - arkitektur
 • england 1985/1987 - arkitektur og informasjonsteknologi.
 • usa 1990: school of visual arts, new york city; west virginia wesleyan college, buckhannon, wv; eosat, washington dc.
 • usa & canada 1990: mcgill university, montreal og 5th anniversary of the media lab, mit, cambridge, ma.
 • usa 1991: media lab, mit; syracuse university, ny; west virginia wesleyan college, wv; univerity of texas at austin; university of san fransisco.
 • usa 1992: university of san fransisco; stanford university; xerox palo alto research center; nasa ames research center, mountain view; nasa johnson spaceflight center, houston; nasa hq, washington dc; media lab, mit.
 • usa 1993: inet '93 , san francisco; eosat, washington dc.
 • 1990-93 london, utrecht, barcelona og basel, epic (europeisk standardisering av produktinformasjon i byggenæringen) og arkitektur.
 • 1994 sveits, cern (geneve) first www-conference og arkitektur.
 • 1995. www media days, cern (geneve), uninett 96
 • 1996. feltarbeide aub, beirut libanon - distance education symposium, ankara tyrkia - uninett 96.
 • ..... årlige opphold i Beirut siden 1997

Publikasjoner og Rapporter
 • kjernekirken, 1975. monografi for fronth's arkitektkontor over greåker kirke, tune. design, layout, tekst, tegninger og fotografier.
 • nye kirker, 1979. monografi for fronth's arkitektkontor over en serie kirker. design, layout, tekst, tegninger og fotografier.
 • edb for arkitekter, arkitektnytt 20-1982. om personlige datamaskiner, programvare, fremtidig utvikling og npa data.
 • byggetekniske tegnesystemer, (med øivind jensen) npa/ødh 1985
 • veiledning til ns3459 1. utgave, 1985.
 • målstrategi 1985-90, datateknikk i bygg og anlegg, ba-data / ntnf, august 1984.
 • det informasjonsteknologiske verktøy, byggekunst 3/87
 • kreativ bruk av it er kunnskapskrevende, computer world norge nr. 37, 1988.
 • bedømmelse og eksempler fra studentenes arbeid våren 1988, aho.
 • bedømmelse og eksempler fra studentenes arbeid høsten 1988, aho.
 • informasjonsteknologi i arkitekturforskning, 1988. delprogram til nbi's rammeprogram for arkitekturforskning, 1988 (utført ved aho).
 • handlingsprogram, for npas til hit-programmet, 1987.
 • byggevareinformasjon i planleggingsprosessen, norsk byggtjeneste 1988. forskning og utviklingsprosjekt i anvendelse av byggevareinformasjon i planleggingsprosessen.
 • byggevareinformasjon i planleggingsprosessen, ntnf rappportntnf nr. ba.35.25036, norsk byggtjeneste 1991.
 • lokaliseringsutredning for et høgskolesenter i halden, for det regionale høgskolestyret for østfold, ødh 1991.
 • med cyberspace inn i en virtuell virkelighet, c-world, 3/1992. (redaktøren endret tittelen fra cyberspace og virtuell virkelighet. paradigmeskifter i informasjonsteknologi.)
 • reading the internet, østfold distriktshøgskoles årsrapport, 1991.
 • the architectural profession in norway 1950 - 1992. skrevet som et paper for vca - union of computer-using architects in the netherlands, etter oppdrag fra norske arkitekters landsforbund, februar 1992.
 • cyberspace som møteplass, oluff, universitetet i bergen, desember 92
 • norsk standard 3459 "elektronisk overføring av prosjektdata", norges standardiserings forbund, udk 681.3.01, 2. utgave mars 1993.
 • content and context in the architecture of cyberspace, norsk informatikk konferanse 1992.
 • abc news interactive videodisc on communism and the cold war, ed tech review (software reviews), the association for the advancement of computing in education, volume 1, issue 2 1993.
 • presence and form in the architecture of cyberspace, inet '93 (the internet society) og naim (nordisk ai magasin) 2/93.
 • med verden inn i stua (fjernarbeidsplass - digital tilstedeværelse), multimedia 93, den norske dataforening.
 • multimediakommunikasjon "neste generasjon netverksbrukere, uninett 93, bø.
 • altruism and benefit in cyberspace, skrevet på oppdrag av tidskriftet telektronikk , norwegian telecom. utkommer som telektronikk 4-94.
 • home on the web, proceedings of the first international world-wide web conference, cern 1994.
 • the digital family, proceedings of hoit 94 (home-oriented informatics, telematics & automation), københavn 1994.
 • diverse artikler i høit, ia-avdelingens tidskrift 1995 - 96
 • diverse fjernsynrepaortasjer nasjonalt og internasjonalt.
 • Al Mashriq en kulturell multimedia WWW server for Levanten. (Løpende produksjon)
 • Digital Dokumentation Center - FOU i formidling av kulturell og vitenskapelig dokumentasjon ved AUB. (Løpende produksjon)

Ekstrafaglige Aktiviteter
 • Selvtudier i romkonstruksjoner 1973-1976
 • Selvstudier i arkeologi og marinarkeologi 1976 - 1983.
 • Leder for Østfoldavdelingen av Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring 1984 - 1987.
 • Prosjektering og ledelse av restaurering av Huth Fort for Fortidsminneforeningen, 1986.
 • Deltidsengasjert som konsulent i marinarkeologi hos fylkeskonservatoren i Østfold 1980-1981.
 • Registrering av nye helleristningsfelt i Onsøy, Ønsøy Kulturstyre, 1979-1980.
 • Marinarkeologisk prøveutgraving, Smaugshavna, Ønsøy, 1975-76.
 • Arkeologisk prøveutgraving, Larkollen, 1980-82
 • Kartlegging av krittpiper i Loshavn, Vest-Agder fra 1980.

Ekstrafaglige Publikasjoner og Rapporter:
 • Prøveutgraving i Smaugshavna, Borgarsyssel Museum 1976.
 • Marinarkelogisk registrering ved Arisholmen, Kråkerøy Historielag, 1979
 • Tobakkspiper fra Loshavn, Fylkeskonservatoren i Vest-Agder, 1982.
 • Ekheim på Kråkerøy, WIWAR 1/1982 (Østfold Historielag)
 • Christopher Bocklum's Krittpipefabrikk, Per Hernæs & Børre Ludvigsen 1983.
 • Tobakkspiper fra Fredrikstad-distriktet, Mindre Alv, Årbok for Fredrikstad Museum, 1982-1983
 • Christopher Bocklum, krittpipemesteren på Larkollen, WIWAR 2/1985 (Østfold Historielag)
 • Østfoldarkitektur i vår tid, Fortidsvern 3/1990, Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring.

Selvstudier i Informasjonsteknologi:
 • Egne studier i teori og anvendelse fra 1980.
 • Diverse systemering, modellering og programmering med "4-G" verktøy og hyper-media språk fra 1982.
 • Studier i teori og anvendelse av flerformats IT ("multimedia") fra 1984.
 • Kunnskapsinnhenting, "studiereiser", "kollegamøter" ved bruk av nasjonale og internasjonale informasjonsnett fra 1985 med Uninett/Internet, Compuserve og WELL.
 • Integrering av edb og radiokommunikasjon for informasjonsovervåkning og meteorologisk fjernmåling fra landbaserte stasjoner og værsatellitter fra 1988.
 • Studier i teori og anvendelse av syntetisk rom (cyberspace og virtuell virkelighet) og utvikling av "informasjonsarkitektur" fra 1990.
 • Funksjonell nettverkskommunikasjon, drift og vedlikehold av lokale nett, forming og drift av nettverksbaserte informasjonssystemer for lokale og globale nett fra 1992. (Internet / intranett)
 • Visualiseringsteknikker fra 1990
 • Studier og forskning i informasjonsarkitektur fra 1993.
Engelsk utgave
BJL 96 11 09/990526 - Last modified: Sat Mar 11 12:30:59 2017