For Uninett ved IA-avdelingen, Høgskolen i Østfold

802.11    RF Danger   Stråling


(Se nederst på siden for oppdateringer.)

På sidene til Paul V. Galvin Library ved Illinois Institute of Technology står det om det trådløse nettet:

Does the wireless network pose a health hazard? No, the wireless network does not pose any health risk. It uses radio signals well within the spectrum of safety. The technology used to send signals is well established, and has been in use for some time before being employed in the network environment. While there will always be controversy over the safety of exposure to radio signals, it is something we are exposed to whether we have a wireless network or not. Concerns over safety of cell phones do not apply to wireless network.

For de som likevel måtte være i tvil eller ønske mer informasjon om emnet, har vi samlet følgende ressurser om IEEE's 802.11-standard for trådløse datanett:

Generelt om radiostråling:

Det finnes en rekke institusjoner, spesielt i USA som har omfattende informasjon om strålingsfare fra trådløse nett og andre kilder til radiostråling. Særlig radioamatører har bekymret seg for spørsmålet. Det er ikke usansynlig at såvel press fra, som bekymring for, familie har utløst forholdsvis omfattende og lettlest informasjon om emnet.

Om 802.11 trådløse nett:

Diverse

Konklusjon:

Da dette prosjektet ble initiert ble det forventet å finne forholdsvis mye informasjon eller i det minste mange spørsmål om strålefaren forbundet med trådløse nett. Ved avslutningsdatoen var så ikke tilfelle. I de fleste tilfeller som omhandler helsefare i WLAN, avvises faren og det er heller ikke mulig å finne noen faste indikasjoner på at WLAN er helsefarlige.

Oppdatering:

(5 May 2008) Informativ artikkel om Wi-Fi i The Ecologist Online 13.03.2008. Mer om elektromagnetisk stråling og helse: FELO

"(7 October 2007) The Independent: Research into the link between regular handset use and disease reveals the risks rise significantly after 10 years, despite official assurances that they are safe." ... les videre

- Børre Ludvigsen, HiØFeb 2003/ Last modified: Mon May 5 12:15:30 2008 / BL