52 weeks of 2009 from Børre & Toufoul

(Click on the pictures - Trykk på bildene - كبوس عالصورة)

Here is one picture from each of 52 weeks of 2009 to share some of the memorable views of our world in the year that has passed and to wish you a very happy 2010.

( Each picture has a caption. Click the thumbnails for larger pictures and the larger images for originals.)

Her er ett bilde fra hver av 52 uker i 2009 for å dele noen av vår verdens minnerike opplevelser fra året som gikk og for å ønske dere et godt 2010.

(Hvert bilde har en undertekst. Klikk på småbildene for større bilder og på de store for orginalene.)


Last modified: Mon Oct 1 11:45:21 2012